“Alle har ressurser som de kan bidra med i lokalsamfunnet, og ved å koble folket skal vi hjelpe tusenvis av elever til en bedre skolehverdag” – Lorenzo Ruscelli