Omtale i Halden Arbeiderblad våren 2017

Skal hjelpe umotiverte ungdommer

Pangstart for gründere

HAR AVTALE : Dropby består av Mohammed Adeysey (fra venstre), Erik L. Thoresen, Matias Heggdal og Lorenzo Ruscelli.

Dropby er en av 12 bedrifter som har gjennomgått forretningsutvikling programmet Pangstart.

Studentene, som har knyttet til seg leksehjelpere, har fått avtale med Halden kommune. De skal få umotiverte ungdommer til å fullføre videregående utdanning.

– Vi starter i Halden til høsten. Leksehjelperne er hovedsakelig lærerstudenter, og vi har i tillegg knyttet til oss mentorer gjennom frivilligsentralen, forteller daglig leder Lorenzo Ruscelli, økonomiansvarlig Mohammed Adeysey, produktutvikler Matias Heggdal og VP og markedssjef Erik L. Thoresen i Dropby. Samtlige utdanner seg til ingeniører ved høyskolen i Fredrikstad.

Hindre dropout

Gjennom Smart Innovation Norway ved Smart Inkubator på Remmen har de gjennomført det intensive forretningsprogrammet Pangstart. Pangstart er for oppstartsbedrifter og pågikk i perioden 14. mars til 27. april i Halden. Det ble kjørt et tilsvarende program senhøsten i fjor. Da var sju bedrifter med, og det ble rekruttert fem nye oppstartsbedrifter til inkubatoren. Denne våren meldte 40 søkere seg. 12 av dem fikk bli med i Pangstart. Og det jobbes med å få en gjentakelse av Pangstart i løpet av høsten i år.

HA møter involverte på selve avslutningsdagen. En dag hvor de presenterer sine planer og forretningsideer for et investorpanel.

Med Halden kommune

Dropby har allerede fått napp og starter sin pilot i Halden i samarbeid med Halden kommune og frivilligsentralen. Ingeniørstudentenes forretningsidé er å tilby ungdom gratis leksehjelp for å hjelpe dem med å fullføre videregående skole. Ungdom bindes opp mot leksehjelperne, som fungerer som deres mentorer.

– Mange sliter med dårlig selvbilde. Mentorordningen vil forhåpentligvis også styrke  selvtilliten og mestringsfølelsen. Det igjen kan også bidra til at færre dropper ut av skolen. Det skal bygges sosiale ferdigheter, sier de fire.

Kontakten knyttes først via internett. Deres digitale plattform består av en nettside med en smart telefonapplikasjon hvor mentorer og elever kan logge seg inn. – Det er gratis å bruke, sier gründerne, som anser fylkeskommunen som kunden sin. Modellen settes ut i livet altså til høsten, og de fire gründerne jobber nå for å få patent på dette. Målet deres er også at det skal spre seg til andre kommuner og over hele landet etter hvert.

Tror på dette

Pangstart-programmet er gratis for deltakerne fordi Smart Inkubator er en SIVA-inkubator og at samarbeidspartnere tilbyr sine tjenester veldig rimelig. Sparebankstiftelsen Østfold Akershus bidro denne gangen med 50.000 kroner, noe som utløste 150.000 kroner fra SIVA.

Smart Inkubator har også et tett samarbeid med klyngebedriftene i NCE. De bidrar som foredragsholdere og veiledere. Flere stiller også ifølge Jon-Vidar Knold en del gratis opp. For å hjelpe og støtte. Knold, som er ansvarlig for Pangstart, og daglig leder Just Erik Næss i Sparebankstiftelsen Østfold tror på Pangstart. Målet og håpet er at denne satsingen skal resultere i nye og varige arbeidsplasser i Østfold etter hvert. – Vi tror at flere av disse kan ha internasjonal mulighet, sier Jon-Vidar Knold.

Fokus på innovasjon Daglig leder Just Erik Næss i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus sier de ønsker å gjøre mer i forhold til sosialt entreprenørskap og ha fokus på innovasjon, nyskapninger og arbeidsplasser. De har fokus på denne typen arenaer og var også med i fjor høst. De har også avtale med Blender i Fredrikstad og et samarbeid med universitetet på Ås.

Pangstart og Dropby i HA 28 april 2017 (002) Kilde : Halden Arbeiderblad Fredag 28. april 2017 Hanne Eriksen hanne.eriksen@ha-halden.no

Omtale i Fredrikstad blad 2016

Etter to dager med intens jobbing, var det fire dedikerte studenter som stakk av med seieren i «Innovation LAB». (En liten faktafeil, vi var opprinnelig 5, men en av oss var forhindret fra deltakelse den siste dagen)
Daglig leder Lorenzo Ruscelli i midten mottar gavekort, Laura Skibsted til høyre hoppet av før jul pga svangerskap.

Bare to dager fikk de på seg, kursdeltagerne i årets «Innovation LAB», før de måtte presentere sitt ferdige utkast.

Oppgaven var å komme opp med et tiltak som på sikt kunne forbedre folkehelsen i Fredrikstad.

–Dette er en oppgave fra kommunen, og den kan favne alt fra spedbarn til eldre, sier Solveig Østby Vitanza, prosjektleder i Drivhuset Østfold.

Selv om oppgaven ble løst på ulike måter, var det én fellesnevner som gikk igjen, nemlig psykisk helse blant unge.

Det var likevel fire studenter som trakk det lengste strået, og som dermed fikk premien på 5.000 kroner.

Utenfor komfortsonen

Vinnergruppen består av Laura Skibsted, Lorenzo Ruscelli, Mohammed Adeysey og Matias Heggdal. De er ingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold, og fordyper seg i innovasjon og prosjektledelse.

– Det har vært veldig utfordrende med tanke på tiden. Vi har gått langt utenfor komfortsonen vår, mener Skibsted.

Ideen de kom opp med har fått navnet «Drop by», som tenkes å være et lavterskeltilbud for skolesvake elever.

– Helt konkret er det en plattform som spleiser elever med veiledere, slik at disse fullfører skolegangen, utdyper Ruscelli.

Huskelapper

En fire meter lang plakat med mange huskelapper illustrerer ideen deres. Denne gjorde inntrykk på årets dommere. En av disse er Audun Øgrim i DNB Østfold.

– De presenterte et konkret konsept som det finnes et stort behov for i samfunnet. Ideen er god, og gruppen har en klar formening om hvordan plattformen skal settes ut i livet, sier Øgrim.

«Innovation LAB» er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Drivhuset i Østfold, og ble i år arrangert for tredje gang. Tilbudet er for både studenter og for andre med interesse for innovasjon.

Kilde: Disse vant Innovation LAB, Publisert: