Alle elever bør få muligheten til å få gratis privatundervisning når enn det måtte passe dem. DropBy tilbyr en gratis og kvalitetsikret leksehjelp, gjennom vår tjeneste legger vi til rette for individualisert og skreddersydd undervisning, basert på dine behov. Vi matcher deg opp med en mentor på bakgrunn av dine interesser og behov, slik at du mester skolehverdagen på en litt bedre og litt enklere måte. Vi tilbyr både steds-lokalisert leksehjelp, der mentoren kommer til deg og en digitalisert leksehjelp der vi hjelper deg over nett. Slik at du kan få hjelp der du er, når du trenger det. Våre mentorer er mer enn bare leksehjelpere, de er en veileder, og skal tilby deg coaching og helt enkelt være en samtalepartner, som du kan sparre med.

Og best av alt, tjenesten er helt gratis for deg.