Vi kobler skoleelever med mentorer, gjennom vår plattform som bestå av en nettside og telefonapplikasjon. Vi samler mentorer fra alle leksehjelporganisasjonene i Norge i vår plattform.