DropBy leverer en digital kommunikasjonsplattform som bidrar til bedre samhandling mellom elev, videregående skole og leksehjelpere